Korndrup Ringsted

Nybyggede rækkehuse med Rustikotta Fjeldpanel i farven September. Meget flotte facader med skærmtegl.

Møllevænget

Første Rustikotta fjeldpanel projekt med farven september. Enestående og meget markant udtryk.

Sjælør Boulevard KAB

Renovering af Sjælør Boulevard KAB. Vellykket energirenovering på Sjælør Boulevard. 300 mm isolering og en ny facade med keramiske skærmtegl. Patineringen og engoberingen af de keramisk teglfacader er en af de mest vellykkede. resultatet er et lidt lettere udtryk end de originale tegl, og med et flot spil mellem de enkelte skærmtegl.

Sjælør Boulevard AAB

Renovering af Sjælør Boulevard AAB. Vellykket energirenovering på Sjælør Boulevard. 300 mm isolering og en ny facade med keramiske skærmtegl. Facaden fremstår varieret til trods for at teglenes farve er helt ens. En medvirkende årsag må søges i lysets varierende refleksion på grund af rillerne, og at rilleafstanden er meget vigtig for indtrykket.  

Sparbank Vest Skive

De flotte gule skærmtegl og baguette giver Sparbank Vests hovedkontor en flot facade.